Juridische informatie & Disclaimer

1. Bereik

Alle bezoekers die toegang hebben tot de informatie, content en diensten die gepubliceerd of aangeboden worden op deze website ("Bezoekers") accepteren de volgende voorwaarden. De informatie, content of diensten die hierboven worden genoemd, worden hierna de "Digitale Inhoud" van Asendia genoemd.

Aanvullende details over Asendia Management SAS kunnen worden gevonden in de sectie Over ons op de website.

2. Elektronische communicatie

Asendia neemt de nodige voorzorgsmaatregelen om ervoor te zorgen dat e-mails, berichten en elektronisch verzonden boodschappen (sms'jes, formulieren, etc.) geen virussen bevatten. Toch moeten Bezoekers er rekening mee houden dat er niet kan worden gegarandeerd dat deze manier van communiceren veilig en vrij van fouten is, aangezien de informatie kan worden onderschept, bekeken, aangepast, gecorrumpeerd, verloren of vernietigd door derden. Daarnaast kan de informatie te laat of incompleet arriveren of alsnog virussen bevatten. Asendia is niet verantwoordelijk voor de schade die veroorzaakt wordt door e-mails of andere berichten die elektronisch worden verstuurd.

3. Auteurs- & merkrechten

De volledige inhoud van de Digitale Inhoud wordt beschermd door auteursrecht (alle rechten voorbehouden). Het downloaden of afdrukken van individuele pagina's of delen van de Digitale Inhoud is toegestaan mits dit voor privégebruik wordt gedaan en niet voor commerciële doeleinden, en zolang de copyrightvermelding of andere wettelijk beschermde benamingen of symbolen niet worden verwijderd.

Het volledig of gedeeltelijk reproduceren, overbrengen (via elektronische of andere middelen), aanpassen, gebruiken van of verwijzen naar de Asendia-website voor particuliere of commerciële doeleinden is niet toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Asendia.

De termen "Asendia", "The world is your address" en de gerelateerde logo's en andere product- en dienstbenamingen zijn geregistreerde handelsmerken van Asendia. Er wordt geen licentie voor het gebruik van een van deze handelsmerken afgegeven of geïmpliceerd. Deze handelsmerken mogen op geen enkele manier worden gekopieerd, gedownload, gereproduceerd, gebruikt, aangepast of gedistribueerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming hiertoe. Geen enkel onderdeel van de Digitale Inhoud is op een dergelijke manier opgezet dat het recht op het gebruik van een afbeelding, gedeponeerd handelsmerk of logo wordt verstrekt.

4. Disclaimer

Asendia kan niet garanderen dat de Digitale Inhoud zonder onderbrekingen of fouten functioneert, dat eventuele fouten worden verholpen of dat de Digitale Inhoud en de bijbehorende server vrij van fouten, virussen of schadelijke componenten is.

Asendia kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele schade of verlies veroorzaakt door het bezoeken of gebruiken van items binnen de Digitale Inhoud (of door het niet kunnen bezoeken of gebruiken van dergelijke items vanwege virussen, etc.).

De Digitale Inhoud wordt aangeboden op een 'as is'-basis. Asendia neemt alle mogelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de informatie, content en diensten die op de website gepubliceerd of aangeboden worden accuraat zijn ten tijde van de publicatie. Toch bieden Asendia en haar contractuele partners geen enkele garantie dat gepubliceerde of aangeboden informatie, content en diensten accuraat, betrouwbaar, compleet, beveiligd of actueel zijn. De informatie en opvattingen in de Digitale Inhoud kunnen zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment worden aangepast.

Asendia heeft de websites die aan de Digitale Inhoud zijn gekoppeld niet gecontroleerd en kan niet aansprakelijk worden gehouden voor hun content of voor de producten, diensten of andere aanbiedingen die ze bevatten.

5. Beperking van aansprakelijkheid

Voor zover dit door de wet is toegestaan, is Asendia op geen enkele manier aansprakelijk te houden voor de eventuele derving van inkomsten, winst, klanten of kansen, voor eventuele indirecte, speciale, incidentele, bestraffende of voortvloeiende gevallen van verlies of schade, of voor schade als gevolg van verloren gegevens, hoe en door wie deze gevallen van verlies of schade ook zijn veroorzaakt, hetzij uit contract, schending van een wettelijke verplichting, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of anderszins, en ongeacht of Asendia op de hoogte werd gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

6. Feedback van bezoekers

Asendia hecht veel waarde aan de feedback, ideeën en suggesties van de Bezoekers die toegang hebben tot de informatie, content of diensten die op deze website worden gepubliceerd of aangeboden. Helaas is Asendia niet in staat om elke opmerking individueel te beantwoorden. Asendia behoudt zich het recht voor om alle informatie die door de Bezoekers wordt ingediend te gebruiken.

7. Toepasselijk recht / Bevoegde rechter

Voor zover het is toegestaan door de wet, zijn alle juridische relaties tussen de gebruikers van deze Digitale Inhoud en Asendia onderworpen aan het Franse materiële recht. De enige bevoegde rechtbank is die van Parijs, Frankrijk.