Brexit deal rond: wat betekent het voor online retailers?

15 januari, 2021

E-Commerce Destinations

De EU en het Verenigd Koninkrijk zijn het uiteindelijk eens geworden over een langverwachte handelsovereenkomst en het verdrag is vanaf 1 januari 2021 van toepassing.
Hieronder staan de belangrijkste gevolgen voor onlinehandelaren..

Tariefvrije (en quotavrije) handel
Dit is het belangrijkste positieve punt waar beide partijen zich op richten. Dit is echter afhankelijk van de eisen die aan de oorsprongsregels worden gesteld. Voor detailhandelaren in het Verenigd Koninkrijk die goederen uit het buitenland inkopen en deze aan consumenten in de EU verkopen, of voor detailhandelaren in de EU die aan het Verenigd Koninkrijk verkopen, kunnen er dus nog steeds rechten op de invoer worden geheven.Als consumenten deze rechten/belastingen bij invoer moeten betalen, kan dat wrijving veroorzaken, maar er zijn mogelijkheden waarbij de detailhandelaar deze kosten kan dekken en de koper bij het afrekenen een volledige kostprijs voor het land kan betalen. Het is bewezen dat deze prijstransparantie een stimulans is voor conversies. Contacteer Asendia Spreek om te zien hoe we kunnen helpen.

U kunt hier controleren of uw producten voldoen aan de overeengekomen oorsprongsregels in hoofdstuk 2 van de overeenkomst.

Douaneaangiften
Toen het Verenigd Koninkrijk in de EU hoorde, werden goederen die tussen de twee landen reizen niet beschouwd als in- en uitvoer, maar dat is nu veranderd en er is een douanegrens.

Douaneaangiften zijn een nieuwe vereiste geworden voor alle goederenbewegingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU. Dit zal gevolgen hebben voor ongeveer 240.000 Britse bedrijven en 200.000 EU-bedrijven die voor het eerst meer dan 200 miljoen aangiften zullen moeten doen. Dit omvat de toepassing van CN-documenten voor de inklaring per post en handelsfacturen voor de inklaring per bedrijf. Dit zal een extra last zijn voor bedrijven en het zal langer duren om de goederen aan de grens te verwerken.

Beide partijen verbinden zich er echter toe de administratieve rompslomp bij de douane te beperken en zullen betrouwbare handelsprogramma's creëren om de zaken te bespoedigen. Het Verenigd Koninkrijk zegt dat er "op maat gesneden" maatregelen zullen worden genomen en dat de douanesamenwerking zal worden verbeterd om bedrijven te helpen, met inbegrip van samenwerking bij roll-on, roll-off havens zoals Dover en Holyhead. De EU zegt dat er specifieke "faciliteringsregelingen" zullen komen voor sommige producten, waaronder wijn, automobiel-, farmaceutische, organische en chemische producten.

Zie onze checklist en het informatieblad voor richtlljnen bij het invullen van de inklaringsdocumenten.

Wijzigingen in de Britse BTW
Vanaf 1 januari 2021 wordt de Britse BTW op goederen met een waarde tot 135 pond geïnd op het verkooppunt, en niet op het punt van invoer. Dit betekent dat overzeese bedrijven die goederen verkopen die in het Verenigd Koninkrijk worden geïmporteerd, met een waarde tussen £0-135, alle verschuldigde BTW op het moment van de verkoop in rekening moeten brengen en moeten innen. Ze moeten geregistreerd zijn voor de Britse BTW en BTW betalen met behulp van een Britse BTW-aangifte.

BTW geregistreerde Britse importeurs (B2B) kunnen nog steeds kiezen om de BTW te verantwoorden door hun BTW-registratie aan de leverancier te verstrekken.

Daarnaast wordt de Low Value Consignment Relief (LVCR) afgeschaft, wat betekent dat er op het moment van verkoop BTW verschuldigd is op alle geïmporteerde goederen met een waarde van £0 - £135.

Om bedrijven te helpen met cashflow en papierwerk is Postponed VAT Accounting (PVA) ingevoerd voor importen met een waarde van meer dan £135. PVA zal geregistreerde bedrijven in het Verenigd Koninkrijk in staat stellen om de BTW bij invoer op dezelfde BTW-aangifte aan te geven en terug te vorderen, in plaats van deze vooraf te betalen en later terug te vorderen.

Wijzigingen in de EU-btw
De EU zal overschakelen op een soortgelijk model voor de inning van de BTW als dat wat in het Verenigd Koninkrijk wordt ingevoerd, maar dit zal vanaf juli 2021 van kracht zijn vanwege de praktische problemen die worden veroorzaakt door de maatregelen die zijn genomen om de pandemie van het coronavirus in te dammen, waardoor de lidstaten en de bedrijven extra tijd krijgen om zich voor te bereiden.

Wanneer goederen met een waarde tot 150 euro worden gekocht van verkopers buiten de EU, zal bij de verkoop BTW worden geheven. De huidige BTW-drempel van 22 euro voor de invoer van goederen in de EU zal ook worden opgeheven. Dit betekent dat er BTW verschuldigd zal zijn op alle niet-gedocumenteerde zendingen van het Verenigd Koninkrijk naar de EU.

Voor zendingen binnen de EU geldt een uniforme (jaarlijks te bekijken) omzetdrempel van 10.000 euro voor de hele EU, dus als u de BTW in de lidstaat van uw klant overschrijdt, moet u deze in de lidstaat van uw klant voldoen.

Zie hier meer details 

Veranderingen in de handel met niet-EU-landen
Britse detailhandelaren moeten zich voorbereiden op veranderingen in de handel met niet-EU-landen die een vrijhandelsovereenkomst met de EU hebben.
Handelsovereenkomsten waar het Verenigd Koninkrijk als EU-lidstaat deel van uitmaakt, zijn niet langer van toepassing wanneer het Verenigd Koninkrijk de EU verlaat, zodat de manier waarop u toegang krijgt tot bestaande preferentiële regelingen met elk land kan veranderen.

De Britse regering werkt aan nieuwe overeenkomsten ter vervanging van de EU-handelsovereenkomsten na de Brexit, waarvan er al veel zijn afgerond of in uitvoering zijn.

Geeft als resultaat
Het retourtraject voor grensoverschrijdende bestellingen is doorgaans problematischer voor detailhandelaren dan de levering, vooral als u nog steeds pakketretourlabels gebruikt. Dit komt omdat de verantwoordelijkheid dan bij de shopper ligt om alles correct af te handelen zodat de goederen door de douane kunnen worden ingeklaard. Voor de retourzending is een douanefactuur nodig, samen met een verwijzing naar de oorspronkelijke uitgaande zending.

Wanneer u bedenkt dat als de shopper informatie verkeerd krijgt of iets mist, de kunnen de goederen aan de grens vast komen te zitten met opslagkosten en mogelijk een rekening voor invoerrechten en -belastingen die niet van toepassing zouden moeten zijn.

Er zijn digitale oplossingen die uw klanten een betere ervaring kunnen bieden en u een veel betere zichtbaarheid van uw internationale retourzendingen kunnen geven. Contacteer ons voor meer informatie.

Deze informatie is uitsluitend bedoeld als leidraad, voor specifiek advies kunt u terecht bij de bevoegde autoriteiten.

 

Duurzame wereldwijde groei voor modemerken

Wat betekent het voor een kledingmerk om duurzaam te zijn? Welke stappen kunnen modemerken nemen om aan de eisen van klanten te voldoen én milieubewust te…

Een internationale gids voor beauty merken

Wat zijn de kansen voor langdurig succes voor beauty merken die wereldwijd willen groeien? Hoe belangrijk zijn de aspecten van lokalisatie en logistiek in…

Een internationale gids voor consumenten elektronicamerken

Wat zijn de kansen voor langdurig succes voor consumentenelektronicamerken die wereldwijd willen groeien? Hoe belangrijk zijn de aspecten van lokalisatie…