Gegevensbescherming en Cookiebeleid

Gegevens van bezoekers die toegang hebben tot de informatie, inhoud of diensten die gepubliceerd of aangeboden worden op deze website, worden verwerkt door Asendia Management SAS (France), zowel als beheerder van deze website als beheerder van de diensten. Asendia Management SAS treedt op als beheerder van de diensten voor Asendia Group Subsidiaries.

Het huidige beleid is van toepassing op de volgende websites:
asendia.com
asendia.co.uk
asendia.it
asendiausa.com
asendia.es
asendia.se
asendia.dk
asendia.at
asendia.be/fr
asendia.fr
asendia.de
asendia.hk/cn/
asendia.nl
asendia.no/en
press.asendia.com/en
asendia.sg/
asendia.ch
asendiaoceania.com
campaign.asendia.com

1. Naam en adres van de beheerder

De beheerder, zoals gedefinieerd wordt door de wet, is: Asendia Management SAS
Geregistreerd in het Paris Commercial Register (RCS) onder het nummer: 752 460 170

Bezoekadres en contactgegevens van het bedrijf:
9, rue du Colonel Pierre Avia
75 757 Cedex 15 Parijs
Frankrijk

Afdelingskantoor:
Wankdorfallee 4
3030 Bern
Switzerland

E-mailadres: info.com@asendia.com
Website: www.asendia.com

2. Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

De coördinator voor gegevensbescherming van de beheerder is te bereiken via:
Marie-Laure PAGNON
Asendia Management SAS
9, rue du Colonel Pierre Avia
75 757 Cedex 15 Parijs
Frankrijk
legal@asendia.com

Als de betrokkene niet een toereikend antwoord ontvangt van de coördinator voor gegevensbescherming, kan hij of zij contact opnemen met de voorzitter voor gegevensbescherming:

DPO du Groupe La Poste
9 rue du Colonel Pierre Avia
75015 Parijs
Frankrijk
dpo.groupelaposte@laposte.fr.

3. Toepassingsgebied en wettelijke grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Over het algemeen verzamelen en gebruiken we persoonsgegevens van onze gebruikers alleen voor zover nodig is voor het goed functioneren van onze website, onze content en onze diensten. De persoonsgegevens van onze gebruikers worden regelmatig verzameld en gebruikt, maar alleen met toestemming van de gebruiker. Uitzonderingen zijn alleen van toepassing in gevallen waar er niet vooraf om toestemming gevraagd kan worden, en waar de verwerking van persoonsgegevens wettelijk is toegestaan.
Indien en voor zover wij de toestemming krijgen van de betrokkene om zijn/haar persoonsgegevens te verwerken, is art. 6 par. 1(a) van de EU Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) de wettelijke grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens.
Bij de verwerking van persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene zelf een partij is, dient art. 6 par. 1(b) van de AVG als wettelijke grondslag. Dit is ook van toepassing op verwerkingshandelingen die vereist zijn voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen.
Indien en voor zover de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan onze onderneming is onderworpen, dient art. 6 par. 1(c) van de AVG als wettelijke grondslag.
Indien de verwerking nodig is om de legitieme belangen van onze onderneming en die van derden te beschermen, en indien de belangen en fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkenen ondergeschikt zijn aan die belangen, dient art. 6 par. 1(f) van de AVG als wettelijke grondslag voor de verwerking.

4. Beschikbaarstelling van de website en de aanmaak van logbestanden

4.1 Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Elke keer dat onze website bezocht wordt, verzamelt ons systeem automatisch data en informatie van het computersysteem van de computer van de bezoeker.
De volgende gegevens worden verzameld:
• Informatie over de gebruikte webbrowser en versie
• Het besturingssysteem van de gebruiker
• De internetprovider van de gebruiker
• Het IP-adres van de gebruiker
• Datum en tijd van het bezoek
• Websites van waar het systeem van de gebruiker onze website bezoekt
• Websites die door het systeem van de gebruiker geopend worden via onze website

De logbestanden bevatten IP-adressen of andere gegevens die aan een gebruiker kunnen worden gekoppeld. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een link naar de website van waaruit de gebruiker de website bezoekt of de link naar de website waarnaar de gebruiker overschakelt, persoonsgegevens bevat.
De gegevens worden ook opgeslagen in de logbestanden van ons systeem. Deze gegevens worden niet samen met de andere persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen.

4.2 Wettelijke grondslag voor de gegevensverwerking

De wettelijke grondslag voor de tijdelijke opslag van gegevens en logbestanden is art. 6 par. 1(f) van de AVG.

4.3 Doel van de gegevensverwerking

De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om de computer van de gebruiker toegang te kunnen verlenen tot de website. Om dit te kunnen doen, moet het IP-adres van de gebruiker opgeslagen worden gedurende de sessie.
Het IP-adres wordt opgeslagen in de logbestanden om de functionaliteit van de website te waarborgen. Bovendien worden de gegevens gebruikt om de website te optimaliseren en om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen. In deze context worden geen gegevens geanalyseerd voor marketingdoeleinden
Ons legitieme belang bij gegevensverwering ligt ook in deze doeleinden op grond van art. 6 par. 1(f) van de AVG.

5. Contactformulier en e-mailcontact

5.1 Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Een contactformulier is beschikbaar op onze website, deze kan gebruikt worden om elektronisch contact met ons op te nemen. Als een gebruiker van deze optie gebruik maakt, worden de ingevoerde gegevens naar ons verzonden en opgeslagen. Deze gegevens omvatten:
• Voornaam
• Achternaam
• E-mailadres
• Telefoonnummer
• Bericht

De volgende gegevens worden ook opgeslagen op het moment dat het bericht wordt verzonden:
• Het IP-adres van de gebruiker
• Datum en tijdstip van de registratie

Toestemming voor de verwerking van uw gegevens wordt verkregen tijdens het verzendingsproces en er wordt verwezen naar dit privacybeleid.

U kunt ook contact met ons opnemen via het opgegeven e-mailadres. In dit geval worden de persoonsgegevens van de gebruiker die met de e-mail verzonden worden, opgeslagen.
Er worden geen gegevens doorgegeven aan derden. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verwerken van het gesprek.

5.2 Wettelijke grondslag voor gegevensverwerking

De wettelijke grondslag voor de gegevensverwerking na het verkrijgen van toestemming van de gebruiker is art. 6 par. 1(a) van de AVG.
De wettelijke grondslag voor de verwerking van gegevens die worden ontvangen bij het verzenden van een e-mail is art. 6 par. 1(f) van de AVG. Als het doel van het e-mailcontact is om een contract af te sluiten, dan zal de verwerking ook wettelijk gebaseerd zijn op art. 6 par. 1(b) van de AVG.

5.3 Doel van de gegevensverwerking

We verwerken alleen de persoonsgegevens uit het invoerscherm om het contact te verwerken. In het geval van contact per e-mail omvat dit ook het vereiste rechtmatige belang bij de verwerking van gegevens.
De verwerking van andere persoonsgegevens tijdens het verzendproces dient als doel om misbruik van het contactformulier te voorkomen en om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen.

5.4 Duur van opslag

Gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Voor de persoonsgegevens die in de invoervelden van het contactformulier zijn ingevoerd en berichten die per e-mail zijn verzonden, is dit het geval wanneer het betreffende gesprek met de gebruiker is beëindigd. Het gesprek wordt als beëindigd beschouwd wanneer kan worden afgeleid uit de omstandigheden dat de relevante informatie op een afdoende manier zijn opgehelderd.
Andere persoonsgegevens die tijdens het verzendproces worden verzameld, worden normaal gesproken na een periode van maximaal zeven (7) dagen verwijderd.

5.5 Optie om bezwaar te maken en te verwijderen

De gebruiker heeft de mogelijkheid om zijn of haar toestemming met betrekking tot de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens op elk moment in te trekken. Als de gebruiker per e-mail contact met ons opneemt, kan hij of zij op elk gewenst moment bezwaar maken tegen de opslag van zijn of haar persoonsgegevens. In een dergelijk geval kan het gesprek niet worden voortgezet.
De gebruiker kan zijn of haar toestemming herroepen door te schrijven naar het volgende adres: Asendia Management SAS, Branch Bern, Wandorfallee 4, 3030 Bern, Zwitserland, of digitalmedia@asendia.com.
Indien het verwijderen van de gegevens om wettelijke redenen niet is toegestaan, bijvoorbeeld vanwege een juridische claim, of commerciële of fiscale wetgeving, in het bijzonder door wettelijke bewaartermijnen, worden de gegevens geblokkeerd in plaats van verwijderd.

6. Gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser op een computersysteem worden opgeslagen.
Veel websites en servers maken gebruik van cookies. Veel cookies bevatten een cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke code waarmee een cookie geïdentificeerd kan worden. Deze bestaat uit een reeks waarmee websites en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke webbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen websites en servers die bezocht zijn de webbrowser van het individu onderscheiden van de andere webbrowsers die cookies bevatten. Een specifieke webbrowser kan herkend en geïdentificeerd worden door de unieke cookie-ID.
Het gebruik van cookies stelt gebruikers van deze website in staat om gebruik te maken van meer gebruiksvriendelijke diensten, wat niet mogelijk zou zijn zonder de cookie.
Cookies worden gebruikt om de informatie en de diensten die worden aangeboden aan de gebruiker van onze website te optimaliseren. Zoals eerder vermeld, stellen cookies ons in staat om de gebruikers van onze website te identificeren. Het doel van deze identificatie is om het gebruikers gemakkelijker te maken om onze website te gebruiken. Gebruikers van een website die cookies gebruikt, hoeven bijvoorbeeld niet telkens hun inloggegevens in te voeren bij ieder bezoek aan de website, omdat dit wordt gedaan door de website en de cookie vervolgens opgeslagen wordt in het computersysteem van de gebruiker. Een ander voorbeeld is de cookie die in een winkelwagentje in een webshop gebruikt wordt. De webshop onthoudt de producten die de bezoeker in het virtuele winkelwagentje gelegd heeft via een cookie.
De betrokkene kan voorkomen dat onze website cookies plaatst door de instellingen van zijn of haar webbrowser te wijzigen zodat de cookies permanent geweigerd worden. Bovendien kunnen reeds geplaatste cookies op elk moment verwijderd worden via een webbrowser of andere softwareprogramma’s. Dit is mogelijk voor alle webbrowsers. Als de betrokkene de cookies in zijn of haar webbrowser uitschakelt, kan deze in sommige gevallen niet alle functies van onze website meer gebruiken.

6.1 Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn tekstbestanden die opgeslagen worden in of door de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker. Wanneer een bezoeker een website bezoekt, kan een cookie opgeslagen worden op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke reeks waarmee de browser uniek geïdentificeerd kan worden wanneer de website later opnieuw geopend wordt.
Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Sommige elementen van onze website vereisen dat de bezoekende browser wordt geïdentificeerd, zelfs na het overschakelen naar een andere website.

De volgende gegevens worden daarom opgeslagen en doorgestuurd in de cookies:
• Taalinstellingen
• Producten in een winkelwagentje
• Inlog-informatie
Daarnaast gebruiken we op onze website cookies die ons in staat stellen het surfgedrag van de gebruiker te analyseren.
In dit geval kunnen de volgende gegevens worden verzonden:
• Ingevoerde zoektermen
• Frequentie van de websitebezoeken
• Het gebruik van websitefuncties

Bij het bezoeken van onze website worden gebruikers geïnformeerd over het gebruik van cookies voor analysedoeleinden en wordt hun toestemming verkregen om de persoonsgegevens die in dit kader worden gebruikt te verwerken. Gebruikers worden ook verwezen naar dit privacybeleid.

6.2 Wettelijke grondslag voor gegevensverwerking

De wettelijke grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van cookies die technisch noodzakelijk zijn, is art. 6 par. 1(f) van de AVG.
De wettelijke grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van cookies voor analysedoeleinden na het verkrijgen van de toestemming van de gebruiker in dit verband is art. 6 par. 1(a) van de AVG.

6.3 Doel van de gegevensverwerking

Het doel van het gebruik van cookies die technisch noodzakelijk zijn, is om het gebruik van de website voor de betreffende gebruikers te vergemakkelijken. Sommige functies van onze website zijn mogelijk niet beschikbaar zonder het gebruik van cookies. Om toegang tot deze functies te krijgen, moeten we de browser van de gebruiker kunnen herkennen, zelfs nadat deze naar een andere website is overgeschakeld.

Cookies zijn nodig voor de volgende functies:
• Winkelwagen
• Taal instellingen herkennen
• Zoektermen herkennen

De gebruiksgegevens die verzameld worden door technisch noodzakelijke cookies worden niet gebruikt om gebruikersprofielen aan te maken.
Analyse-cookies worden gebruikt om de kwaliteit van onze website en de inhoud ervan te verbeteren. Analyse-cookies stellen ons in staat om te onderzoeken hoe de website gebruikt wordt zodat we onze diensten kunnen blijven optimaliseren.
Deze doelen overeenkomstig art. 6 par. 1(f) GDPR, weergeven ook ons legitieme belang bij de verwerking van persoonsgegevens.

6.4 Duur van opslag, optie om bezwaar te maken en te verwijderen

6.4.1

Cookies worden opgeslagen op de computer van de gebruiker en vanaf daar naar ons verzonden. Dit betekent dat u als gebruiker volledige controle hebt over het gebruik van cookies. Door uw browserinstellingen te wijzigen, kunt u het verzenden van cookies deactiveren of beperken. Cookies die al zijn opgeslagen, kunnen op elk gewenst moment worden verwijderd. Dit kan ook automatisch worden gedaan. Als cookies zijn uitgeschakeld voor onze website, is het mogelijk niet langer mogelijk om alle functies van onze website te gebruiken.

6.4.2

Wij slaan ook de HubSpot-formulierinzendingen op, dit zijn kleine gegevensbestanden die in de lokale gebruikersbrowseropslag of een ander door de gebruiker gebruikt apparaat, worden geplaatst. De meeste van dergelijke cookies zijn 'sessie'-cookies die alleen worden gebruikt om de formulieren vooraf in te vullen. Dit bespaart tijd omdat het niet meer nodig is dezelfde informatie door de gebruiker herhaaldelijk voor de formulieren in te voeren. Cookies kunnen en zullen niet worden gebruikt om programma's op uw apparaat weer te geven of uit te voeren. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt uw browserinstellingen wijzigen om uw cookie instellingen te weigeren.

6.5 Hoe kunt u de opslag en het lezen van cookies beheren?

U kunt elk type cookies uit uw browser uitschakelen.

6.5.1 Bij Internet Explorer:

o Klik op Instellingen bovenaan het browser venster en selecteer Internetopties.
o Klik in het venster op het tabblad Privacy
o Om cookies uit te schakelen, plaatst u de cursor bovenaan om alle cookies te blokkeren. Voor meer informatie: http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies

6.5.2 In Firefox:

o Klik op Voorkeuren op de menuknop en selecteer Opties.
o Selecteer het Privacy & Beveiliging tabblad.
o Schakel het selectievakje Cookies van websites accepteren site uit om cookies uit te schakelen.
o Voor meer informatie: http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies

6.5.3 In Google Chrome:

o Klik in het Chrome menu op de browser werkbalk.
o Selecteer de optie Meer instellingen.
o Klik op Geavanceerde instellingen weergeven.
o Klik in het Privacy gedeelte op de knop Instellingen voor content, Cookies en Site gegevens. U heeft nu de optie om ze allemaal te verwijderen, of een voor een te selecteren.
o Voor meer informatie: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en

6.5.4 In Safari:

o Ga naar Voorkeuren > Safari> Cookies en Gegevens wissen.
o Voor meer informatie: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=fr_FR

6.5.5 In Opera:

o Ga naar Voorkeuren > Geavanceerd> Cookies
o Voor meer informatie: http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

6.5.6 In Baidu Browser:

o Klik op het menu rechts bovenin, klik op Geschiedenis, of gebruik de sneltoetsen "Ctrl+H" om dit te openen.
o Klik op Geschiedenis wissen.
o Selecteer Cookies.
o Klik op Nu verwijderen.
o Voor meer informatie: http://help.baidu.com/question?prod_id=40&class=29...

6.5.7 In 360 Browser:

o Klik rechts bovenin op het menu en selecteer Traceless (Xiao hao).
o Voor meer informatie: https://browser.360.cn/se/help/nontrace.html

6.5.8 In QQ Browser:

o Klik op Menu.
o Klik op Gegevens wissen.
o Selecteer Cookies.
o Klik op Nu Verwijderen.
o Voor meer informatie: http://browser.qq.com/faq/#/detail/13

6.5.9 In UC Browser:

o Klik in het Hoofdmenu > Traceless > Cookies.
o Voor meer informatie: http://feedback.uc.cn/self_service/web/pc_help?instance=pc_client (Klik op Frequently Used Functions > Traceless Window)

7. Nieuwsbrief en/of E-mail over E-Commerce en E-mail

7.1 Beschrijving en omvang van de gegevensbescherming

De nieuwsbrief en/of e-mail over e-commerce en e-mail (samen ‘’Nieuwsbrief’’ genoemd) wordt verzonden wanneer gebruikers zich inschrijven op de website.
Gebruikers hebben de mogelijkheid zich in te schrijven voor de gratis nieuwsbrief op onze website. De gegevens in het invoerveld worden naar ons verzonden wanneer ze zich aanmelden voor de nieuwsbrief.
Een minimumvereiste voor registratie is het e-mailadres van de gebruiker, maar aanvullende persoonlijke informatie dient ook opgegeven te worden met het oog op personalisatie en als bewijs wanneer de betrokkene zich later op zijn of haar rechten wil beroepen:
• Achternaam
• Voornaam

Daarnaast worden de volgende gegevens verzameld tijdens de registratie:
• IP-adres van de toegangscomputer
• Datum en tijdstip van registratie

Toestemming voor de verwerking van uw gegevens wordt verkregen tijdens het registratieproces en hierbij wordt verwezen naar dit privacybeleid.
De nieuwsbrief wordt verzonden op basis van de verkoop van goederen en diensten.
In verband met de verwerking van uw gegevens voor het verzenden van nieuwsbrieven, zullen we uw gegevens niet doorgeven aan derden. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor het verzenden van nieuwsbrieven.

7.2 Juridische basis voor gegevensverwerking

De Nieuwsbrief wordt verzonden wanneer gebruikers zich registreren op de website.
De wettelijke grondslag voor het verwerken van gegevens nadat de gebruiker zich geregistreerd heeft voor de nieuwsbrief, is art. 6 par. 1(a) van de AVG, zodra de gebruiker toestemming heeft gegeven.
De wettelijke grondslag voor het versturen van de Nieuwsbrief als een gevolg van de verkoop van goederen of diensten is art. 6 par. 1(f) GDPR.

7.3 Doel van de gegevensverwerking

Het e-mailadres van de gebruiker wordt opgevraagd om de Nieuwsbrief te kunnen versturen.
Andere persoonsgegevens worden verzameld tijdens de inschrijving om misbruik van de dienst of het gebruikte e-mailadres te voorkomen.

7.4 Duur van de opslag

Gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Het e-mailadres van de gebruiker wordt daarom alleen opgeslagen zolang de inschrijving op de nieuwsbrief actief is.
Andere persoonsgegevens die tijdens de inschrijving op het abonnement worden verzameld, worden normaal gesproken na een periode van zeven (7) dagen verwijderd.

7.5 Mogelijkheid om bezwaar te maken en te verwijderen

Inschrijving op de nieuwsbrief kan op elk moment door de betreffende gebruiker worden beëindigd. Een link hiervoor is te vinden in elke nieuwsbrief.
Hiermee geeft de gebruiker ook zijn of haar toestemming om de opslag van de persoonsgegevens die tijdens de inschrijving op de nieuwsbrief zijn verzameld, in te trekken.

8. Documenten Downloaden

8.1 Beschrijving en doel van de gegevensverwerking

De gebruiker heeft de mogelijkheid om gratis documenten te downloaden.
De gebruiker heeft de mogelijkheid om verschillende documenten gratis te downloaden, voornamelijk de light versie van het BTC eCommerce Rapport van een specifiek land, whitepapers over specifieke bestemmingen, infographics en e-boeken. Om toegang te krijgen tot deze documenten moet de gebruiker accepteren om e-mails van Asendia over het onderwerp eCommerce te ontvangen. De gebruiker kan zich echter op elk moment afmelden van toekomstige e-mails met behulp van de link in iedere e-mail.
De documenten worden verzonden wanneer gebruikers zich registreren op de website.
Een minimumvereiste voor de registratie is het e-mailadres van de gebruiker, maar aanvullende persoonsgegevens moeten ook worden verstrekt met het oog op personalisatie en als bewijs van de betrokkene wanneer hij of zij zich later op zijn of haar rechten wil beroepen:
• Achternaam
• Voornaam
• Functie
• Land
Daarnaast worden de volgende gegevens verzameld bij inschrijving:
• IP-adres van de toegangscomputer
• Datum en tijdstip van registratie

Toestemming voor de verwerking van uw gegevens wordt verkregen tijdens het registratieproces, waarin wordt gerefereerd naar dit privacybeleid.
We zullen uw gegevens niet bekendmaken aan derden in verband met de verwerking van uw gegevens met het doel u e-mails over eCommerce te sturen. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor het versturen van deze e-mails.

8.2 Wettelijke grondslag voor de gegevensverwerking

De documenten worden verzonden wanneer gebruikers zich registreren op de website.
De wettelijke grond voor de gegevensverwerking nadat de gebruiker zich geregistreerd heeft voor de documenten Download is art. 6 par. 1 (a) van de AVG, zodra de gebruiker toestemming heeft gegeven.

8.3 Doel van de gegevensverwerking

Het e-mailadres van de gebruiker wordt verkregen om de e-mails over eCommerce te kunnen versturen en de documenten te kunnen downloaden.
Andere persoonsgegevens worden verkregen tijdens het inschrijvingsproces om misbruik van de diensten of van het gebruikte e-mailadres te voorkomen.

8.4 Duur van opslag

Gegevens worden verwijderd wanneer ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Het e-mailadres van de gebruiker wordt daarom alleen opgeslagen zolang als zijn of haar inschrijving op de eCommerce e-mails actief is.
De andere persoonsgegevens die tijdens de inschrijvingsperiode worden verzameld, worden normaal gesproken na een periode van zeven (7) dagen verwijderd.

8.5 Mogelijkheid om bezwaar te maken en te verwijderen

Een inschrijving op de documenten Download en de eCommerce e-mails kan op elk moment door de betreffende gebruiker worden beëindigd. Elke e-mail bevat een link voor afmelding.
Dit stelt de gebruiker ook in staat zijn of haar toestemming voor de opslag van persoonsgegevens die tijdens de inschrijving zijn verzameld, te annuleren.

9. Plug-ins en Hulpmiddelen

9.1 Google Analytics (met anonimiteitsfunctie)

De verwerkingsbeheerder heeft Google Analytics (met anonimiteitsfunctie) geïntegreerd in deze website. Google Analytics is een webanalyseservice. Webanalyse is het onderzoeken, verzamelen en analyseren van gegevens over het gedrag van bezoekers van websites. Een webanalyseservice verzamelt onder andere gegevens over de website van waaruit iemand een website heeft bezocht (een verwijzer genoemd), welke sub-pagina's van de website zijn geopend of hoe vaak en hoe lang een sub-pagina is bekeken. Webanalyse wordt voornamelijk gebruikt om een website te optimaliseren en een kosten-batenanalyse van web-reclame te maken.
Het bedrijf dat Google Analytics beheert, is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043-1351, Verenigde Staten.
De controller gebruikt de add-on "_gat._anonymizeIp" voor webanalyses via Google Analytics. Met deze add-on kan het IP-adres van de betrokkene voor zijn of haar internetverbinding worden afgekapt en geanonimiseerd door Google als deze toegang heeft tot onze website vanuit een lidstaat van de Europese Unie of vanuit een ander land dat de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte heeft ondertekend.
Het doel van Google Analytics is om de bezoekersstroom naar onze website te analyseren. Google maakt onder andere gebruik van de verkregen gegevens en informatie om het gebruik van onze website te evalueren, om online rapporten voor ons samen te stellen die de activiteit op onze website laten zien en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van onze website.
Google Analytics plaatst een cookie in het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Cookies zijn hierboven al uitgelegd. De plaatsing van deze cookie stelt Google in staat om het gebruik van onze website te analyseren. Telkens wanneer iemand een afzonderlijke pagina van deze website opent die beheerd wordt door de verwerkingsbeheerder en waarop een Google Analytics-component is geïntegreerd, activeert het betreffende Google Analytics-onderdeel de browser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene om automatisch gegevens naar Google te verzenden voor online analyse. Als onderdeel van dit technische proces ontvangt Google informatie over persoonsgegevens, zoals het IP-adres van de betrokkene, waar Google onder andere de herkomst van bezoekers en clicks mee kan volgen en vervolgens commissie kan vragen.
De cookie slaat persoonlijk identificeerbare informatie op, zoals het tijdstip van bezoek, de locatie van waaruit toegang is verkregen en de frequentie van sitebezoeken door de betrokkene. Telkens wanneer iemand onze website bezoekt, worden deze persoonsgegevens, inclusief het IP-adres van de internetverbinding gebruikt door de betrokkene, overgebracht naar Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonsgegevens worden door Google in de Verenigde Staten van Amerika opgeslagen. Google kan persoonsgegevens die via dit technische proces zijn verzameld, aan derden bekendmaken.
Zoals hierboven vermeld, kan de betrokkene op elk moment voorkomen dat de cookies door onze website worden geplaatst door de instellingen van zijn of haar webbrowser aan te passen en cookies permanent te weigeren. Het op deze manier aanpassen van de browserinstellingen voorkomt ook dat Google een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Daarnaast kan een cookie die al door Google Analytics geplaatst is op elk moment worden verwijderd via een webbrowser of andere softwareprogramma's.
Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid bezwaar te maken tegen en te voorkomen dat de door Google Analytics gegenereerde gegevens met betrekking tot het gebruik van deze website en de verwerking van deze gegevens door Google worden verzameld. Hiervoor moet de betrokkene een add-on voor browsers downloaden en installeren via https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Deze browser add-on informeert Google Analytics via JavaScript dat er geen gegevens of informatie over websitebezoeken naar Google Analytics verzonden mogen worden. Vanuit het oogpunt van Google vormt de installatie van deze browser add-on een bezwaar. Als het informatietechnologiesysteem van de betrokkene later wordt verwijderd, geformatteerd of opnieuw geïnstalleerd, moet de betrokkene de browser add-on opnieuw installeren om Google Analytics uit te schakelen. Als de browser add-on wordt verwijderd of uitgeschakeld door de betrokkene of een andere persoon die daartoe bevoegd is binnen de macht van de betrokkene, is het mogelijk om de browser add-on opnieuw te installeren of opnieuw te activeren.
Het gebruik van Google Analytics is in het belang van het gemak en de gebruiksvriendelijkheid van onze website. Dit vormt een legitiem belang in de zin van art. 6 par. 1 lit. (f) van de AVG.
Aanvullende informatie en het privacybeleid van Google zijn te vinden op https://www.google.com/intl/gb/policies/privacy/
en op http://www.google.com/analytics/terms/gb.html. Google Analytics wordt in meer detail uitgelegd op https://www.google.com/intl/en_gb/analytics/.

9.2 Privacybeleid voor het gebruik van Google adWords

De verwerkingsbeheerder heeft Google AdWords geïntegreerd in deze website. Google AdWords is een internetreclameservice waarmee adverteerders advertenties kunnen weergeven in de zoekresultaten van zowel Google als Google-advertentienetwerken. Met Google AdWords kan een adverteerder vooraf zoekwoorden definiëren zodat een advertentie alleen in de zoekresultaten van Google weergegeven wordt als de zoekmachine een zoekwoord-gerelateerd zoekresultaat toont. In het Google Netwerk worden advertenties verdeeld over relevante websites, met behulp van een geautomatiseerd algoritme en volgens vooraf gedefinieerde trefwoorden.
Het bedrijf dat de Google AdWords diensten beheert, is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043-1351, VS.
Het doel van Google AdWords is om onze website te promoten door op interesse gebaseerde advertenties weer te geven op websites van derden en in de zoekresultaten van de zoekmachine van Google, en door advertenties van derden op onze website weer te geven.
Als de betrokkene via een Google-advertentie op onze website terecht komt, wordt een zogeheten conversiecookie door Google opgeslagen op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Cookies zijn hierboven al uitgelegd. Een conversiecookie vervalt na 30 dagen en wordt niet gebruikt om de betrokkene te identificeren. Op voorwaarde dat de cookie niet is verlopen, wordt de conversiecookie gebruikt om te achterhalen of bepaalde sub-pagina's, zoals het winkelwagentje van een online winkelsysteem, op onze website zijn geopend. De conversiecookie vertelt ons en Google of er inkomsten zijn gegenereerd door een betrokkene die via een AdWords advertentie op onze website terecht is gekomen, d.w.z. als deze een aankoop voltooid of geannuleerd heeft.
De gegevens en informatie die verzameld worden door het gebruik van de conversiecookie, worden door Google gebruikt om bezoekersstatistieken voor onze website te leveren. Vervolgens gebruiken we deze bezoekersstatistieken om het totale aantal gebruikers te bepalen dat ons via AdWords advertenties is doorgestuurd om het succes van elke AdWords advertentie te bepalen en onze AdWords advertenties in de toekomst te optimaliseren. Noch ons bedrijf, noch andere Google AdWords adverteerders ontvangen informatie van Google die het betrokkene zou kunnen identificeren.
De conversiecookie slaat persoonlijk identificeerbare informatie op, zoals de webpagina's die door de betrokkene worden bezocht. Telkens wanneer iemand onze website bezoekt, worden deze persoonsgegevens, inclusief het door de betrokkene gebruikte IP-adres van de internetverbinding, overgebracht naar Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonsgegevens worden door Google in de Verenigde Staten van Amerika opgeslagen. Google kan persoonsgegevens die via dit technische proces zijn verzameld, aan derden bekendmaken.
Zoals hierboven vermeld, kan de betrokkene op elk moment voorkomen dat de cookies door onze website worden geplaatst door de instellingen van zijn of haar webbrowser aan te passen om cookies permanent te weigeren. Het op deze manier aanpassen van de browserinstellingen voorkomt ook dat Google een conversiecookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene plaatst. Bovendien kan een cookie die al geplaatst is door Google AdWords, op elk gewenst moment verwijderd worden via een webbrowser of andere softwareprogramma's.
Daarnaast heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen op interesse gebaseerde advertenties van Google. Hiervoor moet de betrokkene naar www.google.com/settings/ads gaan in elk van de webbrowsers die hij of zij gebruikt en de instellingen daar naar wens wijzigen.
Het gebruik van Google AdWords is in het belang van het gemak en de gebruiksvriendelijkheid van onze website. Dit vormt een legitiem belang in de zin van art. 6 par. 1 lit. (f) van de AVG.
Aanvullende informatie en het privacybeleid van Google zijn te vinden op https://www.google.com/intl/gb/policies/privacy/.

9.3 Privacybeleid voor het gebruik van YouTube

De verwerkingsbeheerder heeft YouTube-componenten op deze website geïntegreerd. YouTube is een online videoportaal waarop video-uitgevers gratis videoclips kunnen plaatsen die anderen kosteloos kunnen bekijken, beoordelen en becommentariëren. YouTube staat de publicatie van alle soorten video's toe. Zowel volledige film- en televisie-uitzendingen als muziekvideo's, trailers en door gebruikers gegenereerde video's zijn beschikbaar via de online portal.
YouTube wordt beheerd door YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS. YouTube is een dochteronderneming van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043-1351, VS.
Telkens wanneer een bezoeker een afzonderlijke pagina van de website opent die wordt beheerd door de verwerkingsbeheerder en waarop een YouTube-component (YouTube-video) is geïntegreerd, activeert het betreffende YouTube-onderdeel de browser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene om een weergave van het bijbehorende YouTube-component van YouTube te downloaden. Aanvullende informatie over YouTube is te vinden op https://www.youtube.com/yt/about/. Als onderdeel van dit technische proces ontvangen YouTube en Google informatie over de specifieke sub-pagina van onze website die de betrokkene bezoekt.
Als de betrokkene tegelijkertijd op YouTube wordt ingelogd wanner hij of zij onze website bezoekt, identificeert YouTube de specifieke sub-pagina van onze website die door de betrokkene wordt bezocht wanneer een sub-pagina met een YouTube-video wordt geopend. Deze informatie wordt verzameld via YouTube en Google en toegewezen aan het juiste YouTube-account van de betrokkene.
Als de betrokkene op YouTube is ingelogd wanneer deze onze website bezoekt, ontvangen YouTube en Google via de YouTube-component altijd een melding dat de betrokkene onze website heeft bezocht. Dit gebeurt ongeacht of de betrokkene klikt op een YouTube-video. Als de betrokkene niet wil dat deze informatie wordt overgedragen naar YouTube en Google, kan hij of zij dit voorkomen door zich af te melden bij zijn YouTube-account voordat hij of zij onze website bezoekt.
Het gebruik van YouTube-componenten is in het belang van het gemak en de gebruiksvriendelijkheid van onze website. Dit vormt een legitiem belang in de zin van art. 6 par. 1 lit. (f) van de AVG.
Het privacybeleid van YouTube, beschikbaar op https://www.google.com/intl/gb/policies/privacy/, biedt informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door YouTube en Google.

9.4 Google Tag Manager

Deze website maakt gebruik van Google Tag Manager, een cookie-vrij domein dat geen persoonlijk identificeerbare informatie verzamelt.
Via deze tool kunnen "site-tags" (d.w.z. sleutelwoorden die zijn opgenomen in HTML-elementen) worden geïmplementeerd en beheerd via een gebruikersinterface. Door Google Tag Manager te gebruiken, kunnen we automatisch begrijpen op welke knop, link of op welke gepersonaliseerde afbeelding u actief hebt geklikt en vervolgens bepalen welke inhoud van onze website in het bijzonder interessant voor u is.
De tool activeert ook andere tags, die mogelijk gegevens verzamelen. Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens. Als u zich heeft afgemeld voor het domein of de cookies, blijft dit van kracht voor alle trackingtags die geïmplementeerd zijn met Google Tag Manager.
Het gebruik van Google Tag Manager is in het belang van het gemak en de gebruiksvriendelijkheid van onze website. Dit vormt een legitiem belang in de zin van art. 6 par. 1 lit. (f) van de AVG.

9.5 DoubleClick

Op deze website heeft de beheerder componenten van DoubleClick by Google geïntegreerd. DoubleClick is een handelsmerk van Google, waaronder overwegend speciale online marketingoplossingen worden aangeboden aan reclamebureaus en uitgevers.
Het bedrijf dat DoubleClick by Google beheerd is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.
DoubleClick by Google verzendt gegevens naar de DoubleClick-server bij elke impressie, klik of andere activiteit. Elk van deze gegevensoverdrachten activeert een cookie-aanvraag naar de browser van de betrokkene. Als de browser dit verzoek accepteert, gebruikt DoubleClick een cookie in het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. De definitie van cookies is hierboven uitgelegd. Het doel van de cookie is het optimaliseren en weergeven van advertenties. De cookie wordt onder meer gebruikt om gebruikersrelevante advertenties weer te geven en te plaatsen en om rapporten over advertentiecampagnes te maken of te verbeteren. Bovendien dient de cookie om meerdere weergaves van dezelfde advertentie te vermijden.
DoubleClick gebruikt een cookie-ID die vereist is om het technische proces uit te voeren. De cookie-ID is bijvoorbeeld vereist om een advertentie in een browser weer te geven. DoubleClick kan ook de cookie-ID gebruiken om vast te leggen welke advertenties al in een browser zijn weergegeven om dubbele advertenties te voorkomen. Het is ook mogelijk om met DoubleClick conversies bij te houden via de cookie-ID. Conversies worden bijvoorbeeld vastgelegd wanneer een gebruiker eerder een DoubleClick-advertentie is getoond en hij of zij vervolgens via dezelfde internetbrowser een aankoop doet op de website van de adverteerder.
Een cookie van DoubleClick bevat geen persoonsgegevens. Een DoubleClick-cookie kan echter extra campagne-ID's bevatten. Een campagne-ID wordt gebruikt om campagnes te identificeren waarmee de gebruiker al in contact is geweest.
Bij elke oproep naar een van de afzonderlijke pagina's van deze website, die wordt beheerd door de beheerder en waarop een DoubleClick-component is geïntegreerd, wordt de internetbrowser in het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch door het betreffende DoubleClick-component gevraagd om gegevens te verzenden met het doel online te adverteren en commissies te factureren naar Google. Tijdens deze technische procedure verwerft Google kennis van alle gegevens die Google kan gebruiken om commissieberekeningen te maken. Google kan onder meer begrijpen dat de betrokkene op bepaalde links op onze website heeft geklikt.
De betrokkene kan, zoals hierboven vermeld, het plaatsen van cookies via onze website op elk moment voorkomen door middel van een aanpassing van de gebruikte webbrowser en zo het instellen van cookies permanent weigeren. Een dergelijke aanpassing aan de gebruikte internetbrowser voorkomt ook dat Google een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Daarnaast kunnen cookies die al door Google worden gebruikt, op elk moment worden verwijderd via een webbrowser of andere softwareprogramma's.
Het gebruik van DoubleClick is in het belang van het gemak en de gebruiksvriendelijkheid van onze website. Dit vormt een legitiem belang in de zin van art. 6 par. 1 lit. (f) GDPR.
Verdere informatie over DoubleClick en de gegevensbeschermingsbepalingen die van toepassing zijn, kunnen worden gevonden op DoubleClick by Google https://www.google.com/intl/en/policies/.

9.6 Sociale media

9.6.1 Facebook

Onze website bevat plug-ins voor het sociale netwerk Facebook, Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, VS. De Facebook-plug-ins zijn herkenbaar aan het Facebook-logo of de "Vind ik leuk" -knop op onze site. Zie https://developers.facebook.com/docs/plugins/ voor een overzicht van Facebook-plug-ins.
Wanneer u onze site bezoekt, wordt via de plug-in een directe verbinding tot stand gebracht tussen uw browser en de Facebook-server. Hierdoor kan Facebook informatie ontvangen over het bezoek van onze site vanaf uw IP-adres. Als u op de Facebook-knop "Vind ik leuk" klikt terwijl u bent aangemeld bij uw Facebook-account, kunt u de inhoud van onze site koppelen aan uw Facebook-profiel. Hierdoor kan Facebook bezoeken aan onze site koppelen aan uw gebruikersaccount. Houd er rekening mee dat we als beheerder van deze site niet op de hoogte zijn van de inhoud van de gegevens die naar Facebook worden verzonden of van de manier waarop Facebook deze gegevens gebruikt. Raadpleeg het privacybeleid van Facebook op https://de-de.facebook.com/policy.php voor meer informatie.
Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan onze site koppelt aan uw Facebook-account, logt u uit bij uw Facebook-account.

9.6.2 LinkedIn

Onze site maakt gebruik van functies van LinkedIn. Deze dienst wordt geleverd door LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, VS.
Telkens wanneer een van onze pagina's met LinkedIn-functies geopend wordt, maakt uw browser een directe verbinding met de LinkedIn-servers. LinkedIn wordt geïnformeerd dat u onze webpagina's hebt bezocht vanaf uw IP-adres. Als u de LinkedIn "Recommend" -knop gebruikt en bent aangemeld bij uw LinkedIn-account, is het mogelijk dat LinkedIn uw bezoek aan onze website koppelt aan uw gebruikersaccount. Wij willen erop wijzen dat wij als beheerder van deze pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of van de manier waarop deze wordt gebruikt door LinkedIn.
Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van LinkedIn op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

9.6.3 Twitter

Functies van de Twitter-service zijn geïntegreerd in onze website en app. Deze functies worden aangeboden door Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS. Wanneer u Twitter en de "Retweet" -functie gebruikt, zijn de websites die u bezoekt verbonden met uw Twitter-account en worden deze bekend gemaakt aan andere gebruikers. Daarbij worden gegevens ook overgezet naar Twitter. We willen er graag op wijzen dat we als beheerder van deze pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of van de manier waarop deze wordt gebruikt door Twitter. Ga voor meer informatie over het privacybeleid van Twitter naar https://twitter.com/privacy.
Uw privacy-voorkeuren bij Twitter kunnen worden gewijzigd in uw accountinstellingen op https://twitter.com/account/settings.

9.6.4 Google+

Onze pagina's gebruiken Google+ functies. Dit wordt beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.
Verzameling en openbaarmaking van informatie: met de Google +1 knop kunt u informatie wereldwijd publiceren. Met de Google+ knop kunnen u en andere gebruikers aangepaste inhoud van Google en onze partners ontvangen. Google slaat zowel op wanneer u een +1 geeft aan inhoud, als de informatie over de pagina die u aan het bekijken was toen u op +1 klikte. Uw +1 kan samen met uw profielnaam en foto worden weergegeven in Google diensten, bijvoorbeeld in zoekresultaten of in uw Google-profiel, of op andere plaatsen op websites en advertenties op internet.
Google registreert informatie over uw +1-activiteiten om Google diensten voor u en anderen te verbeteren. Als u de Google + knop wilt gebruiken, heeft u een wereldwijd zichtbaar, openbaar Google-profiel nodig dat ten minste de naam bevat die voor het profiel is gekozen. Deze naam wordt gebruikt voor alle Google diensten. In sommige gevallen kan deze naam ook een andere naam vervangen die u hebt gebruikt om inhoud te delen via uw Google-account. De identiteit van uw Google-profiel kan worden getoond aan gebruikers die uw e-mailadres kennen of andere informatie die u kan identificeren.
Gebruik van verzamelde gegevens: naast het hierboven genoemde gebruik, wordt de door u verstrekte informatie gebruikt in overeenstemming met het gegevensbeschermingsbeleid van Google dat van toepassing is. Google publiceert mogelijk samenvattende statistieken over de +1-activiteit van gebruikers of deelt deze met gebruikers en partners, zoals uitgevers, adverteerders of gelieerde websites.

10. Rechten van de betrokkene

Als uw persoonsgegevens worden verwerkt, bent u de "betrokkene" zoals gedefinieerd door de AVG, en hebt u de volgende rechten met betrekking tot ons als de beheerder. U kunt uw rechten uitoefenen door contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of met het personeel van de klantenservice om uw zorgen kenbaar te maken.

10.1 Recht op toegang

Elke betrokkene die te maken heeft met de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht om op elk gewenst moment kosteloos informatie te verkrijgen over de persoonsgegevens die over hem of haar zijn opgeslagen, evenals het recht op toegang tot een kopie van dergelijke gegevens van de verwerkingsbeheerder.
U kunt de beheerder vragen om bevestiging van de verwerking van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben.

10.2 Recht op correctie

Alle betrokkenen die te maken hebben met de verwerking van persoonsgegevens hebben het recht om onmiddellijke correctie van onjuiste persoonsgegevens die op hen betrekking hebben, te vragen. Bovendien heeft de betrokkene het recht om te vragen om voltooiing van onvolledige persoonsgegevens, onder meer door middel van een aanvullende verklaring, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking.

10.3 Recht op beperking van verwerking

Elke betrokkene die te maken heeft met de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht om de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken onmiddellijk de verwerking te beperken indien aan de voorwaarden van art. 18 par. 1 van de AVG is voldaan.

10.4 Recht op verwijdering

Elke betrokkene die te maken heeft met de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht om te vragen om de persoonsgegevens met betrekking tot de betrokkene te verwijderen, indien en voor zover een van de redenen genoemd in art. 17 par. 1 van de AVG van toepassing is.

10.5 Recht op gegevensoverdracht

Elke betrokkene die te maken heeft met de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht om persoonsgegevens met betrekking tot de betrokkene te verkrijgen en deze op te vragen bij de beheerder in een gestructureerd, algemeen bruikbaar en machinaal leesbaar formaat. Zij hebben ook het recht om deze gegevens over te dragen aan een andere beheerder zonder belemmering door de beheerder aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, op voorwaarde dat de verwerking is gebaseerd op de toestemming overeenkomstig art. 6 par. 1 (a) van de AVG of art. 9 par. 2 (a) van de AVG of op basis van een contract op grond van art. 6 par. 1 (b) van de AVG, en de gegevens worden verwerkt met behulp van geautomatiseerde procedures.

10.6 Recht op bezwaar

Alle betrokkenen die te maken hebben met de verwerking van persoonsgegevens hebben het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van persoonsgegevens die verband houden met u om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, wanneer dit gebeurt op basis van artikel 6, lid 1, onder e) of f) van de AVG. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.
In geval van bezwaar zal het bedrijf de persoonsgegevens niet langer verwerken tenzij we dwingende en legitieme redenen voor dergelijke verwerking kunnen aantonen die opwegen tegen de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of waar verwerking de bewering, uitoefening of verdediging van juridische claims dient.
Als het bedrijf persoonsgegevens verwerkt om een direct e-mail campagne uit te voeren, heeft de betrokkene het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens met het doel dergelijke advertenties te plaatsen. Dit geldt ook voor profilering waarbij dit verband houdt met dit soort direct marketing. Als de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking van zijn of haar gegevens voor direct-marketing-doeleinden, zullen we zijn of haar persoonsgegevens niet langer verwerken voor dit doel.

10.7 Recht om toestemming in te trekken met betrekking tot gegevensbescherming

Elke betrokkene die te maken heeft met de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht om op elk moment zijn of haar toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken.
U hebt het recht om elke toestemming die verleend is met betrekking tot gegevensbescherming op elk gewenst moment in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór intrekking.

10.8 Recht op rechtsmiddelen bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd een ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, in de lidstaat van uw woonplaats, werkplek of plaats van de vermeende inbreuk, als u denkt dat uw persoonsgegevens worden verwerkt in strijd met de AVG.

11. Verwijdering van de gegevens en duur van opslag

De persoonsgegevens van de betrokkene worden verwijderd of geblokkeerd zodra het doel van de opslag niet meer van toepassing is. De gegevens kunnen worden opgeslagen als dit wordt voorgeschreven door Europese of nationale wetgeving in de Europese regelgeving, wetten of andere bepalingen waaraan de verantwoordelijke voor de verwerking is onderworpen. Gegevens worden ook geblokkeerd of verwijderd bij het verstrijken van een opslagtermijn bepaald door de bovengenoemde normen, tenzij verdere opslag van de gegevens noodzakelijk is om een contract te sluiten of te voltooien.

12. Updaten en wijzigen van het privacybeleid

Dit gegevensbeschermingsbeleid is momenteel geldig en heeft de status: 17 mei 2018.
Vanwege de verdere ontwikkeling van onze websites en aanbiedingen of vanwege gewijzigde wettelijke of officiële vereisten, kan het nodig zijn dit privacybeleid te wijzigen. Het huidige privacybeleid kunt u op elk moment op de website bekijken op http://www.asendia.com/data-protection-policy/.